İş Güvenliği ve Sağlık

Kayalar günlük faaliyetlerinin güvenliği ve gelişimi için İşyeri Sağlığı ve Güvenliğini en öncelikli kabul eder.

Kayalar aşağıdaki faaliyetler için özel İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Politikası geliştirmiştir.

Sistemin dizaynı, inşası ve bakımı faaliyetlerinde kullandığı makine ve teçhizatın tamamen işçinin sağlığı ve güvenliğini korumak için tasarlandığını garanti eder.

İşletme yöntemleri ve prosedürlerin yönetim ve izlenmesini hazırlar,  riskleri azaltmak için daha fazla ve daha verimli organizasyonel yapılandırmalarını ve kendi işçilerinin, üçüncü kişilerin ve yerel toplum üyelerinin sağlığını ve güvenliğini korumayı sağlar.

Sürekli ilerlemenin başarılması için programlar, hedefler ve amaçlar geliştirir.

Bütün çalışanlarına etraflı bilgi sağlar ve bir görev değişikliğinde özel görevler sırasında özel risklerin anlatıldığı eğitimlerin alınmasını sağlar.

Özel görevler sırasında üçüncü kişilere yeterli bilgi ve eğitimin verilmesini sağlar.

İşyeri sağlığı ve güvenliği konusunda kendi personeliyle birlikte taşeron firmaların personelinin de işbirliği içerisinde daha fazla sorumluluk almalarını sağlar.

Maksimum şeffaflık temelinde yapıcı bir işbirliği ilişkisi geliştirir ve işyeri sağlığı ve güvenliğiyle ilgili şirkette ve dünyada geniş bir güven geliştirir.

Bu gibi amaç ve faaliyetlerin yönetimi için Kayalar aşağıdaki taahhütlerin olmasını varsayar:

İşyeri sağlığı ve güvenliği politikasının korunması ve sabit ilerlemesi ve bununla ilgili başarının elde edilmesi şirket yönetimini ayrılmaz bir parçasıdır.

Uygulanabilir işyeri sağlığı ve güvenliği kanun ve düzenlemelerinin vicdani saygı çerçevesinde ve bütün iş sözleşmelerinde ve diğer yükümlülüklerinde taahhüt ettiği varsayılır.

İşyeri sağlığı ve güvenliğinin periyodik gözden geçirilmesinde ve ilgili işyeri sağlığı ve güvenliği hedeflerinin farkındalığı ve tanımlanmasında işçi güvenlik temsilcilerinin daha büyük katılım ve danışmanlığı

Bu taahhütlerin düzenli işlevsel uygulamaya dönüştürülmesi için Kayalar aşağıdaki hedeflerin olduğunu inanır:

Uygulanabilir bütün düzenleme ve standartlarla ilgili şirket içindeki görev ve direktiflerin organizasyona anlatılması ve işyeri sağlığı ve güvenliği kanunlarının tanımlanması ve izlenmesi

Çalışanların, dış katılımcıların, tedarikçilerin, ve taşeronların güvenliğinin yönetimi için eğitim ve şirket farkındalığının ilerletilmesi.

Daha fazla kontrol için ve performansı geliştirmek amacıyla işyeri sağlığı ve güvenliğinin etkilerinin tanımlanması ve risklerinin değerlendirilmesi için peşinen yeni alanların, sistemlerin, safhaların, teknolojilerin, faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin değerlendirilmesi

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERKEZ

Adres : Gümüşsuyu Cad. Litros Yolu No:17 34010 Maltepe,
Bayrampaşa / İstanbul - Turkey
Tel : +90 212 612 26 11
Fax : +90 212 493 10 16
Email : info@kayalarmutfak.com

Kasımpaşa Showroom

Adres : Bahariye Cad. No: 37
Kasımpaşa / İstanbul - Turkey
Tel : +90 212 238 28 61
Email : info@kayalarmutfak.com